Obsah

Zastupitelstvo obce

Starosta: Ing. Petr Blahák
Místostarostka:  
 
Veronika Slámová  

 

Členové: Martin Babák
  Karel Kolář
   Bc. Jan Lolek