Vohančice
Obec Vohančice

Rezidenční lokalita „Haltýře“ ve Vohančicích

Rezidenční lokalita „Haltýře“ ve Vohančicích

typA

Na severním okraji obce Vohančice, na obecních pozemcích, vzniká nová obytná lokalita „Haltýře“. Nevzniká živelně a neplánovaně. Naopak, podoba obytné lokality byla pečlivě navržena urbanisty a architekty. Vedení obce ve spolupráci s autory řešení sledovalo jiná kritéria než jen maximální výtěžnost území. Důraz je kladen na kvalitu veřejných prostranství, na bezpečnost jejich užívání a na kvalitu prostředí obecně.

 

naves Haltýře

Navržená uliční síť, umístění a orientace jednotlivých rodinných domů, vychází především z terénní konfigurace: orientace svahu k jihu až západu je pro novou obytnou lokalitu příznivá. Konfigurace terénu vzdáleně připomíná „amfiteátr“ s nejnižším bodem směrem ke stávajícímu intravilánu. Navržené křivky hlavní ulice do značné míry kopírují průběh vrstevnic a umožňují příznivé osazení rodinných domů. Ulice jsou slepé pro automobilovou dopravu, avšak území je v co největší míře průchozí pro pěší.

ortofoto2

Pro výstavbu v lokalitě byla stanovena regulace - pravidla, která mají garantovat přiměřenost jednotlivých rodinných domů a soulad lokality jako celku. Pravidla budou uplatněna v územním plánu a budou definovat přípustné osazení domu na pozemku, jeho výšku a tvar střechy i přípustnou barevnost fasády. Stavební pravidla berou v úvahu možnosti individuálních stavebníků a umožňují různorodé řešení jednotlivých domů. Řešení a výraz jednotlivých domů však nebude snižovat kvalitu obytného prostředí a kvalitu veřejného prostoru.

ortofoto

Významným kompozičním prvkem je nově navržená zeleň. Na veřejných prostranstvích je dostatek místa pro výsadbu uličních stromořadí. Veřejná i soukromá zeleň bude vycházet z místně přítomných taxonů.

Předložené řešení vzorových rodinných domů vychází ze stavebních pravidel lokality Haltýře. Stavební pravidla umožňují variabilitu architektonického, konstrukčního a dispozičního řešení, přitom ale zachovávají jednotný výraz celé lokality.

Vzorové rodinné domy mají být příkladem přiměřeného velikostního a dispozičního řešení výstavby v lokalitě Haltýře.

Vohančice animace Haltýře

Haltýře popisy domů

Vzorové domy - podklad pro regulativ

Změna uzemního plánu je plánována na rok 2021.

Uzemní plán bude s prvkry regulačního plánu.

Regulační plán vydávaný obcí Otázky a odpovědi

 

Mobilní aplikace

Mobilní aplikace Aktuální informace v mobilní aplikaci zdarma ke stažení:

Mobilní aplikzce pro Android

Mobilní aplikace pro Apple iOS

Rozklikávací rozpočet

Rozpočet

Informační zdroj o hospodaření pro občany a vedení obce.

Informace e-mailem

Novinky e-mailem

Aktuální teplota

9.9.2020 18:45

Aktuální teplota:

--- °C

Vlhkost:

--- %

Rosný bod:

--- °C

Mobilní aplikace

Mobilní aplikace Aktuální informace v mobilní aplikaci zdarma ke stažení:

Mobilní aplikzce pro Android

Mobilní aplikace pro Apple iOS

Rozklikávací rozpočet

Rozpočet

Informační zdroj o hospodaření pro občany a vedení obce.

Informace e-mailem

Novinky e-mailem

Aktuální teplota

9.9.2020 18:45

Aktuální teplota:

--- °C

Vlhkost:

--- %

Rosný bod:

--- °C

197 obyvatel
Cyklostezka
Žlutá turistická trasa
1255 První písemná zmínka