Obsah

Zastupitelstvo obce

Starosta: Milan Šejnoha
Místostarosta: Ing. Petr Blahák
Členové: Roman Nejez
  Veronika Slámová
  Pavla Poláčková